Naprapatia


YLEISTÄ

Naprapatia on fysiatrinen, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Naprapatia perustuu lääketieteelliseen terveys- ja sairauskäsitykseen ja sen pohjalta kehittyneeseen diagnostiikkaan ja tautiluokituksiin.

Naprapaatti toimii manuaalisen lääketieteen osaajana terveydenhuollossa ja kuntoutuksessa ja tekee yhteistyötä muiden lääketieteen erikoisalojen ja kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Naprapaatin työssä korostuu etenkin taito tutkia ja hoitaa erilaisia mekaanisia ja toiminnallisia häiriöitä.

Naprapaatti on Valviran rekisteröimä nimikesuojattu ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulututkinnon joko Suomessa, Ruotsissa tai Yhdysvalloissa. Koulutus kestää neljä vuotta ja on laajuudeltaan 240 op. Naprapatia ja sen hoitomuodot perustuvat tutkittuun tieteelliseen näyttöön (EBM).

NAPRAPATIASSA HYÖDYNNETÄÄN TUTKITTUA TIETOA

Naprapaatti käyttää työssään tutkimus- ja hoitomuotoja, jotka perustuvat tutkittuun, tieteelliseen näyttöön (EBM), sekä noudattavat kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia.

NAPRAPAATIN KÄYTTÄMIÄ HOITOMUOTOJA OVAT ESIMERKIKSI:

  • pehmytkudoskäsittelyt,
  • nivelten mobilisaatio ja manipulaatio,
  • neuraalikudoksen mobilisaatio
  • fysikaaliset hoitomuodot (kuten TENS sähköhoito ja lämpöhoidot)
  • lääkinnällinen harjoitusterapia
  • ergonominen neuvonta.